Alfa-1 Sverige

Alfa-1 Sverige bildades den 13 november 2004 i Malmö. Sedan 2016 är vi en del av Riksförbundet HjärtLung samt Alpha-1 Global, som bevakar och arbetar för kunskapsspridning av forskning kring sjukdomen världen över. Idag 2019 är vi 45 länder som ingår i Alpha-1 Global.

Vår vision är att alla med AAT-brist ska få rätt och tidig diagnos, kunna prioritera det friska och skapa goda vanor. Genom forskning finna relevant behandling och som mål kunna bota sjukdomen.

Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen på många olika sätt, bland annat

  • att genom sammankomster och personliga kontakter ge råd, stöd och gemenskap till patienter och deras anhöriga
  • att samla och sprida kunskap om AAT-brist genom Tema-träffar, media, hemsida och broschyrer för både patienter och sjukvård
  • att verka för kvalificerad vård och behandling, stödja forskning
  • att etablera samarbete inom Sverige och internationellt

Målgrupp är patienter och anhöriga.

Det finns ingen som ensam klarar av att bevaka sin rätt eller sina intressen inom viktiga – ibland livsviktiga – områden som rör AAT-brist.

Nationell förening med lokala stödjepunkter

Föreningen är nationell och vi verkar i hela landet. Till detta kommer några lokala nätverksgrupper där vi har ett flertal engagerade medlemmar. I Stockholm finns en regional förening med styrelse mm. För ytterligare information om verksamhet mm inom respektive lokal nätverksgrupp, klicka på länkarna nedan.