Barnens alfa-1 sidor

Vi har arrangerat ett antal barn/föräldramöten där vi kombinerat information om alfa-1 med möjlighet för barn att träffas och ha trevligt. Vid behov kommer vi att försöka anordna sådana möten även framöver.

Vi har även fått möjlighet att översätta den danska barnboken till svenska. På ett enkelt sätt beskrivs alfa-1 och den kan nog uppskattas även av vuxna. Boken kan rekvireras av medlemmar genom att du skickar mail till kontakt@alfa-1.se . Alternativt hämtar du boken genom att klicka på bilden nedan.