Alfa-1 Region Stockholm

Välkommen till Alfa-1 Region Stockholm, en del av Alfa-1 Sverige Riksförening.
Här hittar du information om regionföreningen, medlemsaktiviteter, kontaktuppgifter till styrelsen mm. Har du alfa-1 antitrypsinbrist, är anhörig, arbetar inom vården eller är allmänt intresserad och vill gå med i föreningens verksamhet i Stockholm kan du kontakta Inger Schwartz tel. 070-694 85 78 E-post: Klicka här

Riksföreningen Alfa-1 Sverige har funnits sedan 2004. Registret över personer med svår alfa-1 antitrypsinbrist (=2 bristanlag s.k. PiZZ) finns i Malmö och även mycket av forskningen, så det har varit naturligt att det mesta av riksföreningens verksamhet varit i Skåne. En önskan att kunna träffa medlemmar i Stockholmsområdet, resulterade i att Alfa-1 Region Stockholm bildades i november 2009.

Vi vänder oss till Riksföreningens medlemmar bosatta i Stockholms och Gotlands län. Region Stockholm vill erbjuda medlemmar stöd och uppmuntran, chans att träffa varandra, förmedla information om och kring alfa-1 brist och vara en länk till riksföreningen. Är du med i Alfa-1 Sverige och bor i Stockholms eller Gotlands län tillhör du automatiskt vår lokalförening. Medlemsavgiften betalas till Riksföreningen, så det är kostnadsfritt att vara med i regionföreningen. Vi träffas en eller ett par gånger per termin.

Medlem hos oss kan man bli bara man är medlem i Alfa-1 Sverige. Om du inte är medlem där, ansöker du om medlemskap enligt nedan.

Aktuella aktiviteter

Kära Alfa-vänner i Stockholmsavdelningen.
Styrelsen har nu beslutat att ställa in årsmötet den 24 mars på Källhagen. När vi kan ha årsmötet får vi avvakta utvecklingen. Vår revisor har godkänt kassabok och bokslut och har i revisionsberättelsen föreslagit att styrelsen får ansvarsfrihet och fortsatt förtroende. Vad gäller val av styrelsen så fortsätter den som tidigare.

Har ni frågor så hör av er till Inger eller Karin.
Ha det bra – var försiktiga både för egen del och andras.

Inger Schwartz 08-30 02 56
Karin Rönnberg 070-604 40 38