Bli medlem!

När man själv eller någon i familjen drabbas av sjukdom på grund av alfa-1 antitrypsinbrist (AAT-brist) kan livet förändras plötsligt och dramatiskt. Det kan vara leversjukdom hos ett litet barn eller svår lungsjukdom med emfysem hos en något äldre. Frågorna är många och okunskapen om genetisk KOL är ofta stor.

Här kan föreningen vara till stor hjälp. Genom att sprida vår erfarenhet kan vi hjälpa och stödja andra i likvärdiga situationer. Under rubriken ”Alfa-1 antitrypsin” lär du dig om orsak till din sjukdom och kan även ta del av foldrar och föreläsningar. En intensiv forskning, för bättre behandling, bedrivs på ett flertal platser i världen.

En av våra viktigaste funktioner är att förmedla och skapa ett kontaktnät människor emellan. Föreningen anordnar nätverksträffar samt lokala aktiviteter av olika slag.

Föreningen, rikstäckande och ideell, bildades 2004. Vi är medlemmar från norr till söder och samlar barn/ungdomar, vuxna och anhöriga, som berörs av AAT-brist.

Som medlem kan du delta i föreningens aktiviteter. Du kan också delta i nätverksträffar runt om i landet. Du stödjer också

  • forskning om alfa-1 antitrypsinbrist
  • utveckling av nytt informationsmaterial
  • kurser och konferenser där deltagarna delar erfarenheter
  • utveckling av barn- och ungdomsarbetet
  • information för att öka kunskap om alfa-1 antitrypsinbrist inom vården och samhället i övrigt

Du kan även stödja föreningens verksamhet genom en gåva eller testamente.

Årsavgiften för 2024 är 200 kr/medlem. För barn är årsavgiften 100 kr t.o.m. kalenderåret man fyller 18 år. Du ansöker om medlemskap via den gröna knappen Bli medlem.

Efter att fakturan registreras du som medlem i Alfa-1 Sverige.

Vi hoppas och tror att du ska få nytta och glädje av vår förening. Du är alltid välkommen att kontakta oss på
info@alfa-1.se.

Vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)