Att resa med flyg

European Lung Foundation har tagit fram ett faktablad som täcker in ett antal saker som man bör tänka på när man planerar en resa med flyg och är i behov av syrgas.