Protokoll

Här har vi samlat protokoll mm från föreningens bildande. Dessvärre är inte sammanställningen helt komplett, men torde ändå ge en god bild av föreningens verksamhet.

Reviderade stadgar för Riksföreningen och nya stadgar för Stipendiefonden beslutades vid extra årsmöte 2009 och vid ordinarie årsmöte 2010. I samband därmed beslutades även att föreningens namn ska vara Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin.

I anslutning till årsmötena har under senare år den nyvalda styrelsen hållit konstituerande möten.