Forskning

Det bedrivs ett stort antal forskningsprojekt om KOL och Leverproblem. Viss forskning om AAT-brist finns också, men är inte lika omfattande. I det följande finns länkar till några forskningsprojekt som kan vara av intresse.