Välkommen till Alfa-1 Sverige

Brist på alfa-1 antitrypsin

Vad är det? Alfa-1 antitrypsin (AAT) är ett protein som produceras av levern och skyddar lungor, lever och andra organ från inflammation orsakad av infektion eller inhalerade ämnen exempelvis tobaksrök. Brist på AAT i blodet kan medföra risk för lung-, lever- och hudsjukdomar. AAT-brist är ett ärftligt tillstånd. I Sverige är vi cirka 6000 personer som har bristen, varav merparten av oss är ovetande om det.

Alfa-1 Sverige är en patientförening som arbetar för att optimera livskvaliteten för personer med AAT-brist. Föreningen verkar genom att ge råd, stöd och gemenskap till medlemmar och deras anhöriga. Föreningen samlar och sprider kunskap om AAT-brist, verkar för bästa möjliga behandling, verkar för forskning samt deltar i nationellt och internationellt arbete.

AAT-brist är ingen sjukdom och det finns en rad saker man kan göra själv för att fördröja eller förhindra utveckling av sjukdom. Vi ser gärna att du som har AAT-brist eller är anhörig till någon som har bristen vill bli medlem. Tillsammans kan vi göra mycket för att förbättra vården och ha ett bra liv.

Har du intresse och möjlighet att sätta av lite tid till föreningsarbete finns det flera saker att göra. Du kanske är intresserad av hålla i lokala träffar, hjälpa till med administration eller genomföra en egen idé. Det är du som är föreningen. Tveka inte att höra av dig till oss via e-post, info@alfa-1.se ,så kontaktar vi Dig.