Stig Larsson, ordinarie styrelseledamot, rapporterade vid styrelsemöte den 10 januari 2023, att han i december 2022 skrev till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson angående rätten att få substitutionsbehandling såsom Prolastina för alfa-1-patienter. Hon svarade att det är regionerna som bestämmer. Stig replikerade till henne att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) behöver statligt stöd.