Hennes kamp för Alfa föreningen har varit ovärderlig.
Våra tankar går i denna stund till Annettes familj.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Alfa -1 Sverige