Efter inlämnad hemställan om avslut av medlemskap i Riksförbundet HjärtLung i början av december har överenskommelse gjorts om utträde 2023-12-31. Det betyder att från och med 2024-01-01 står Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin på egna ben igen. 

Då utträdesprocessen gått snabbt, följer här uppdaterad information om medlemsavgifter för 2024. Riksförbundet HjärtLung har ansvar för medlemsavgifter till Alfa-1 Sverige till och med 2023-12-31 och för över det till Alfa-1 Sverige för medlemskap år 2024. Alfa-1 Sverige tar över ansvaret 2024-01-01 och då ingår inte längre medlemskap i Riksförbundet HjärtLung automatiskt. Båda föreningarna har erbjudanden som kan komplettera varandra. Medlemskap i vardera föreningen kan vara berikande och ge ytterligare tyngd i kommande föreningsarbete. 

Ett gemensamt brev med information från Riksförbundet HjärtLung och Alfa-1 Sverige kommer mailas ut till medlemmarna innan årsskiftet. Där bifogas medlemsansökan till Riksförbundet HjärtLung. 

Vid frågor om medlemskap i Alfa-1 Sverige; maila till info@alfa-1.se 

För styrelsen i Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin 

Monika Lorentzen sekreterare