Alfa-1 Sveriges styrelse arbetar vidare för att nå en starkare patientförening tillsammans med våra nordiska alfa-1-vänner. Arbetsgruppen har regelbundna videomöten och arbetar utifrån EURORDIS program för etablering av internationell organisation. Det kan ta upp till ett år innan sammanslagning är genomförd. 

För att kunna gå vidare i planeringen för en sammanslagning av Alfa-1 Sverige, Alfa-1 Danmark och Norge, kan inte Alfa-1 Sverige vara kvar som medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung. 

Extra årsmöte genomfördes 2023-11-25 i Malmö. De medlemmar som inte hade möjlighet att delta på plats, kunde delta via video-länk efter anmälan. Totalt 24 röstberättigade medlemmar deltog. Dessutom närvarade representant från arbetsgruppen ”Alfa-1 Norden” genom Kari Dakota Aasheim från Norge och Riksförbundet HjärtLung representerades av förbundsordförande Anders Åkesson (del av dagen). 

Föreläsning med efterföljande frågestund, om alfa-1 antitrypsinbrist och nuläge inom behandling och forskning, hölls av docent/överläkare Hanan Tanash. Se föreläsningens bildspel här på hemsidan under rubriken Forskning – Forskning i Lund. 

Efter förmiddagens information, genomfördes extra årsmötet på eftermiddagen. Omröstning gjordes gällande JA/NEJ till utträde ur Riksförbundet HjärtLung. En klar majoriet röstade JA till utträde ur Riksförbundet HjärtLung. 

Nästa stora steg inför sammanslagning till Alfa-1 Norden sker vid ordinarie årsmötet i april 2024. Då ska omröstning göras om Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin ska slås samman med Alfa-1 Danmark till Alfa-1 Norden. Detsamma ska Alfa-1 Danmark rösta om vid deras generalförsamling/årsmöte i juni 2024. Om det blir ja i både Sverige och Danmark, behöver Alfa-1 Sveriges Riksförening ha ett extra årsmöte för sista omröstningen JA/NEJ till sammanslagning. 

Styrelsen har nu kontaktat Riksförbundet HjärtLung för hemställan om avslutning av medlemskap som medlemsorganisation där. Det tar tid att avsluta medlemskapet, dock max 6 månader. 

Genom att betala medlemsavgiften till Alfa-1 Sverige via Riksförbundet HjärtLung nu, så får man tillgång till båda patientorganisationerna och rösträtt vid årsmöten under 2024. 

För styrelsen i Alfa-1 Sverige Riksförening Alfa-1 antitrypsin

Monika Lorentzen
Sekreterare