Vill du bli medlem i Riksföreningen Alfa-1 Sverige? Anmäl dig via Bli medlem här på hemsidan.

Föreningen kontaktar dig via mail från info@alfa-1.se. Får du inga mail, titta i din mails skräppost. Kanske har det hamnat där.

Är du medlem sedan tidigare och har frågor om medlemsavgift eller annat;

maila till info@alfa-1.se.