Vi är nu mitt uppe i en pandemi. Utvecklingen sker mycket snabbt och det bästa vi kan göra är att följa utvecklingen via media. SVT uppdaterar dagligen information om läget och de åtgärder som vidtas.

Covid-19 är en lungsjukdom och vi som har brist på alfa-1 antitrypsin eller är transplanterade tillhör riskgrupperna. Om du har utvecklat lungsjukdomar som KOL och emfysem, bör du vara extra försiktig eftersom du sannolikt är än mer sårbar för effekterna av Covid-19.

I Sverige har man inte gått ut med tvångsåtgärder utan litar på att var och en själv vidtar försiktighetsåtgärder. Tillhör man en riskgrupp ska man så långt möjligt undvika kontakter med andra människor och helst ska man stanna hemma så mycket som möjligt.

Vi har haft diskussioner med specialistläkarna i Lund och de rekommendationer vi får är att följa de allmänna råden. HjärtLung har en sida med en bra sammanställning https://www.hjart-lung.se/aktuellt/nyhetsarkiv/information-kring-det-nya-coronaviruset/ 

Internationellt pågår ett intensivt arbete med att få fram medicin och vaccination mot Covid-19. Avslutningsvis, vi följer utvecklingen och det vi nu kan göra är att följa experternas råd att så långt möjligt vara i karantän och på så sätt undvika att bli smittade.