Ahmad Karadagi, MD PhD, presenterade för föreningens medlemmar i ett Zoom möte den 17 mars två studier. I den första studien utforskades effekterna på genuttrycket av den gen som kodar alfa 1-antitrypsin i bl.a. leverceller, lungvävnad samt blod efter substitutionsbehandling med alfa 1-antitrypsinprotein renat från human plasma. I den andra studien testades att återställa tillräcklig mängd friskt och funktionellt alfa 1-antitrypsin genom att administrera konstgjort s.k. meddelande RNA, alltså den mall som används av kroppen för att tillverka proteiner.

Ovannämnda tekniker har gjort stora framsteg – inte minst genom framtagningen av vaccin mot Covid 19.

Ahmad Karadagis presentation kan du se genom att klicka på bilden nedan.