Ordinarie årsmöte genomförs lördag 6 april 2024 på Scandic Opalen i Göteborg. Utskick via mail har gjorts till alla medlemmar. Har du inte sett mailen, kan de finnas i din mails skräpkorg.

Lördagen börjar med presentation. Sedan följer information om styrelsens pågående arbete med planering för bildandet av Alfa-1 Norden tillsammans med Alfa-1 Danmark och Norge. 

Därefter är det dags för årsstämman som i år har flera mycket viktiga punkter att ta beslut om genom omröstningar. Du finner punkterna i kallelsen med dagordningen. Som medlem i Alfa-1 Sverige har du rösträtt och din röst är betydelsefull för oss alla med alfa-1 antitrypsinbrist. Genom att anmäla dig för deltagande via Zoom-länk kan du rösta. Ett annat alternativ är att ge fullmakt, se kallelsen.

Efter årsmötet följer föreläsning av leg- psykolog Malin Kejse. Föreläsningen handlar om att vara förälder eller annan viktig person till barn med alfa-1 antitrypsinbrist.

Efter gemensam lunch har barnfamiljerna inplanerad gemensam aktivitet tillsammans på annan plats. 

Dagens andra föreläsning görs av André Nyberg, docent i fysioterapi vid Umeå universitet. Han föreläser digitalt via Zoom om aktuell forskning kring fysisk aktivitet och träning vid KOL med riktad information till oss med AATD (alfa-1 antitrypsinbrist). Frågestund ingår också.

Därefter finns tid för social samvaro eller paus fram till gemensam middag på lördagskvällen. Vi ser fram emot en givande årsmöteshelg i Göteborg!

Om ni är intresserade av att ansluta till vårt styrelsearbete är ni välkomna att kontakta kassor@alfa-1.se.

I planeringen av Alfa-1 Norden ingår nationella arbetsutskott med små arbetsgrupper. Tanken är att arbetsinsatsen är tillfällig och betydligt mindre omfattande än vid styrelsearbete. Beroende på medlemmarnas frågeställningar och engagemang kan vi tillsammans åstadkomma positiva ”ringar på vattnet” över tid. Meddela gärna intresse till info@alfa-1.se