En medlemsundersökning hur det är att leva med AAT-brist genomfördes av HjärtLung och Alfa-1 Sverige i oktober 2019. Klicka på bilden så kommer du till undersökningen.