Under våren 2018 genomfördes en medlemsenkät i syfte att, via våra medlemmar, få ett underlag avseende hur vården av personer med alfa-1 antitrypsinbrist fungerar i olika delar av landet. Enkäten låg till grund för åtgärder för att höja den samlade kvaliteten i vården och behandlingen av KOL för patienter med alfa-1 antitrypsinbrist. Klicka på bilden nedan för att komma till enkäten.