Information om en europeisk studie om AAT-brist och COVID-19

På initiativ av EARCO (European Alpha-1 Clinical Research Collaboration) pågår för närvarande en internationell studie gällande individer med svår (PiZZ) och måttlig (PiSZ) AAT-brist i Europa.

Vi vill fråga personer med svår AAT-brist, som deltar i det svenska AAT-registret, och har insjuknat i COVID-19 infektion eller haft ett positivt resultat på COVID-19 test, om deltagande i studien och ringa till vår forskningsmottagning på telefonnummer 040-333063 eller 040-337574 eller skicka e-post till de ansvariga läkarna hanan.tanash@med.lu.se eller eeva.piitulainen@med.lu.se för att lämna namn och telefonnummer.

Vi kontaktar alla som ringer och ställer frågor om insjuknade i COVID-19 och sjukdomsförloppet.

Med bästa hälsningar

AAT-forskningsmottagning, Malmö

Överläkare Hanan Tanash och överläkare Eeva Piitulainen.