Brist på proteinet Alfa-1 (AAT brist) kan leda till lungskador i samband med inflammation. Liknande mönster har setts vid svår och dödlig Covid 19. Forskarna vill undersöka om AAT-brist är vanligt bland svårt sjuka covid-19 patienter. Hypotesen är att AAT-brist kan ligga bakom oförklarade försämringar och dödsfall i covid 19.

Forskningen leds av med. Dr. Överläkare Maria Thunander, Växjö, Lund, Stockholm.