Programmet för dagen innehöll information inför årsmötet och de omröstningar som skulle göras, två olika föreläsningar samt aktiviteter för familjer med barn som har AAT-brist.

Alla medlemmar ska ha fått flera utskick via epost månaden innan årsmötesdagen. Om du som är medlem och inte fått meddelande via epost; Skicka information om ny epostadress till info@alfa-1.se så kan medlemsregistret uppdateras. Från och med 2024-01-01 sköter föreningen det själva igen.

Mötesdagen genomfördes på plats på Scandic Opalen i Göteborg samt via Zoom-länk fungerade ganska bra förutom under föreläsningen på eftermiddagen. Från vår nordiska arbetsgrupp inför bildandet av Alfa-1 Norden representerades Alfa-1 Danmark av Claus Astradsson samt Kari Dakota Aasheim från Norge. 

Omröstning gjordes om att upplösa Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin när Alfa-1 Norden är bildad, och att överföring av föreningens tillgångar efter betalning av föreningens skulder görs när Alfa-1 Norden är bildad. Det blev ett enhälligt JA och enligt stadgarna behövs därmed inget extra årsmöte. Nominering av max tre styrelseledamöter till Alfa-1 Norden gjordes. Till ordinarie ledamöter nominerades Sigvard Däversjö, Marketta McNeese och Monika Lorentzen. Till nominering som styrelsesuppleant i Alfa-1 Norden valdes Lena Alm. 

Omröstning gjordes också om att upplösa Stipendiefonden/Utvecklingsfonden när Alfa-1 Norden är bildad. Resultatet blev ett enhälligt JA och därmed behövs inget extra årsmöte enligt stadgarna. Därefter gjordes omröstning av användning av Stipendiefonden/Utvecklingsfondens tillgångar. Alternativ 1 fick enhälligt JA och därmed kommer fondens tillgångar föras över till Alfa-1 Norden med förbehållet att medlen reserveras för aktiviteter i Sverige.

Riksföreningen Alfa-1 Sverige arbetar vidare så som tidigare i väntan på Alfa-1 Danmarks årsmöte 16 juni. Röstar deras årsmöte ja till Alfa-1 Norden, kommer ombildning göras samma dag.

Riksföreningen Alfa-1 Sverige fortsätter sin verksamhet i väntan på bildandet av Alfa-1 Norden. Val av styrelseledamöter gjordes. Robert Andersson avgick som styrelseledamot och till nya styrelseledamöter valdes Sigvard Däversjö och Marketta McNeese. Sigvard har mångårig erfarenhet av Alfa-1 Sverige som medlem och även som deltagare i flera forskningsstudier bland annat. Marketta har erfarenhet av svår AAT-brist hos förälder och flera syskon. Hon är flerspråkig (finska och svenska) vilket kommer att bredda Alfa-1 Nordens kompetenser. Välkomna som styrelseledamöter!

Årsmötesprotokoll och handlingar kommer att finnas på hemsidan under Bibliotek    Protokoll –  Årsmöte 2024

Föreläsningen av leg psykolog Malin Kejse gav mycket tänkvärt att reflektera över. Detsamma gav docent i fysioterapi André Nyberg om sin forskning om fysisk aktivitet och träning vid KOL riktad för oss med AAT-brist, se hemsidan – Brist på alfa-1 – Forskning – Forskning –

Deltagande familjer med barn gjorde gemensamt besök på Universeum under eftermiddagen. 

Tack till er alla för en trevlig och givande årsmöteshelg!