Den 25 april 2020 anordnades för tredje året i rad Alpha-1 Awareness Day. Syftet med dagen är att på europeisk basis samla de som AAT-brist för att dela med sig av sina erfarenheter. Målet är att öka medvetenheten om AAT-brist och därigenom få till förbättrade behandlingsmetoder.

Det är fyra förbättringsområden man arbetar med.

  1. Europeiska referensnätverk
  2. Förbättrad diagnos
  3. Tillgång till behandling
  4. Ett helhetsgrepp för att förbättra situationen för Alpha-1-patienter

På Alpha-1 dagen togs förslag fram på hur man bäst arbetar med sociala medier. En kampanj lanserades den 27 mars 2020 och bestod av tre inlägg per vecka på Alpha-1 Globals Facebook-sida och Alpha-1 Awareness Day Twitter-sida (@Alpha1_EPevent). Viktiga europeiska Alpha-1-intressenter taggades på varje post, inklusive ledamöter av Europaparlamentet och europeiska Alpha-1-patientorganisationer.