Välkommen till Alfa-1 Region Stockholm, en del av Alfa-1 Sverige Riksförening.
Här hittar du information om regionföreningen, medlemsaktiviteter, kontaktuppgifter till styrelsen mm.

Har du alfa-1 antitrypsinbrist, är anhörig, arbetar inom vården eller är allmänt intresserad och vill gå med i föreningen, kontakta riksföreningen Alfa-1 Sverige via denna länk: alfa-1.se

 

Kära Alfa-vänner i Stockholmsavdelningen.
Styrelsen har nu beslutat att ställa in årsmötet den 24 mars på Källhagen. När vi kan ha årsmötet får vi avvakta utvecklingen. Vår revisor har godkänt kassabok och bokslut och har i revisionsberättelsen föreslagit att styrelsen får ansvarsfrihet och fortsatt förtroende. Vad gäller val av styrelsen så fortsätter den som tidigare.

Har ni frågor så hör av er till Inger eller Karin.
Ha det bra – var försiktiga både för egen del och andras.

Inger Schwartz 08-30 02 56
Karin Rönnberg 070-604 40 38