Alfa-1 Sverige
Logga in
Användarnamn

LösenordInte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Stöd oss med ett bidrag
Du som vill hjälpa föreningen med tryckerikostnad för informationsmaterial eller stödja oss med ett bidrag kan göra det genom att swisha valfritt belopp till detta nummer 1230917088. Vänligen skriv om det är ett bidrag. Alla bidrag mottages med tacksamhet, stora som små.
Stipendiefond
Alfa-1 Sveriges logo kan pryda en dödsannons. Hedra minnet av en anhörig eller en vän genom en gåva till Alfa-1 Stipendie-/Utvecklingsfond
PG: 47 79 90 - 6
Vi är medlem i
Klotterplank
Du måste vara inloggad för att kunna Klottra.

25-02-2020 16:56
Nu finns det nytt under länken "Nätverksgrupp Skåne" - Nätverksträff i Lund

25-02-2020 16:55
Nu finns det nytt under länken "Region Stockholm" - Årsmöte

29-06-2018 11:48
Undrar om någon har e-mailadressen till Sabina i Hannover ? Hon har ringt mig och vill att jag ska höra av mig till henne. mvh Elisabeth Ohlsson Kristinehamn

18-03-2018 16:55
Nu finns det nytt under "Informationsmateri
al" - Dags för Bättre Vård

11-07-2017 14:14
Nu finns det nytt under "Föreningsinformati
on"

Klotterplank arkiv
EXTRA ÅRSMÖTE

Referat från mötet
På ett extra årsmöte får endast de frågor som är med i kallelsen tas upp till behandling. Lars Ahlbin valdes till ordförande för mötet och svingade klubban med van hand. Annette Björklund blev utsedd till sekreterare och Kim Hovmann och Timme Larsen ska justera protokollet. Efter de inledande procedurfrågorna presenterade Inger Ahlbin föreningens utveckling och att det nu var dags med en organisation med minst 10 Regionföreningar, som består av ett eller flera län. Syftet är att geografiskt komma närmare medlemmarna för utökad gemenskap. Du kan läsa presentationen här nedan. Mötet beslutade enhälligt att bilda Regionföreningar. Stockholm tjuvstartade redan den 18 november och är i full gång med planering av första medlemsträffen.

Stadgar
Reviderade stadgar för Riksföreningen och de nya stadgarna för Regioner diskuterades, och efter några små justeringar i förhållande till de tidigare presenterade godkändes de. Slutligt godkännande sker på ordinarie årsmöte den 13 februari 2010. Riksorganisationen byter namn till Alfa-1 Sverige - Riksförening alfa-1 antitrypsin och regionföreningarnas namn byggs upp så här Alfa-1 Region X - Förening alfa-1 antitrypsin.

Stipendiefond
Nästa punkt var att bilda en stipendiefond, vilket beslutades och även dessa stadgar godkändes. Tanken har väckts genom gåvor som föreningen har fått under året och önskemål från givarna att de ska vara grundplåt i en fond. S I Nilsson berättade om hur han firade sin ettårsdag, efter att ha fått nya lungor, med en stor fest. I stället för leksaker och kläder, som är brukligt vid den åldern, gjordes en insamling till föreningen. Två konstnärer skänkte var sin tavla och de kommer vi att lotta ut under våren, vi återkommer med närmare detaljer.

Medlemsavgift
Årsavgiften för 2010 beslutades, även detta skriver vi om i nästa Alfa Blad och ändrar på hemsidan. Vår förhoppning är att föreningen kommer att växa under 2010 genom att vi bildar regionföreningar. Avgiften är oförändrad 200:- för huvudmedlem. För familjemedlemmar är den sänkt till 100:- per person. Barn utan avgift t.o.m. kalenderåret man fyller 18 år. Familjeavgift högst 500:- Medlemsavgiften betalas senast den 31 januari 2010 på plusgiro 146 18 11-0 eller kontant på årsmötet. Medlemsavgift betald okt - dec gäller även för nästkommande år. Mötet avslutades med inbjudan till Alfa-1 dagen och ordinarie Årsmöte den 13 februari 2010 i Malmö .

Presentation Alfa-1 Region
Stadgar Riksföreningen
Stadgar Regioner
Stadgar Stipendiefond