Alfa-1 Sverige
Logga in
Användarnamn

LösenordInte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Stöd oss med ett bidrag
Du som vill hjälpa föreningen med tryckerikostnad för informationsmaterial eller stödja oss med ett bidrag kan göra det genom att swisha valfritt belopp till detta nummer 1230917088. Vänligen skriv om det är ett bidrag. Alla bidrag mottages med tacksamhet, stora som små.
Stipendiefond
Alfa-1 Sveriges logo kan pryda en dödsannons. Hedra minnet av en anhörig eller en vän genom en gåva till Alfa-1 Stipendie-/Utvecklingsfond
PG: 47 79 90 - 6
Vi är medlem i
Klotterplank
Du måste vara inloggad för att kunna Klottra.

25-02-2020 16:56
Nu finns det nytt under länken "Nätverksgrupp Skåne" - Nätverksträff i Lund

25-02-2020 16:55
Nu finns det nytt under länken "Region Stockholm" - Årsmöte

29-06-2018 11:48
Undrar om någon har e-mailadressen till Sabina i Hannover ? Hon har ringt mig och vill att jag ska höra av mig till henne. mvh Elisabeth Ohlsson Kristinehamn

18-03-2018 16:55
Nu finns det nytt under "Informationsmateri
al" - Dags för Bättre Vård

11-07-2017 14:14
Nu finns det nytt under "Föreningsinformati
on"

Klotterplank arkiv
ALFA-1 DAGEN 2009 MED ÅRSMÖTE

Dagen inleddes med två seminarier.
Sjukgymnast Tove Alvå, Transplantationsteamet vid Universitetssjukhuset i Lund gav goda råd om slemmobilisering, andnings- teknik och gymnastik. Hon gick även igenom inhalationsbehandling och visade praktiskt hur de olika inhalatorerna ska användas för att ge bäst effekt. Som avslutning fick vi pröva på ett litet lung-gympa-pass. Doc. Sabina Janciauskiene, Wallenberglaboratoriet Lunds universitet presenterade de senaste nyheterna om alfa-1 antitrypsinets funktion i kroppen. Hittills är det allmänt känt att AAT-brist kan leda till Kol och leversjukdom. Nu berättade Sabina att det finns andra kroniska sjukdomar som t.ex fibromyalgi, psoriasis, osteoporos, artrit och diabetes som också kan relateras till AAT-brist.

Årsmötesförhandlingarna
På årsmötet var 27 medlemmar närvarande. Lars Ahlbin blev vald till ordförande och Karin Evby till sekreterare för mötet. Föreningens ordförande Inger Ahlbin berättade om verksamheten 2008, som bestått av många olika informationsaktiviteter för att sprida kunskap om AAT-brist inom vården och till politiker på olika nivåer. Verksamhetsåret avslutades med det stora och uppskattade "Symposium alfa-1 antitrypsin", som hölls i Malmö i november. Den ekonomiska redovisningen föredrogs av ordföranden. Årsmötet beslutade att godkänna denna och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Medlemsutveckling
Medlemsantalet har under året ökat från 143 till 170. Glädjande är att vi fått 39 nya medlemmar varav flera familjer med barn. Under året har två avlidet och några har av olika skäl valt att inte längre vara medlemmar.

Medlemsavgiften
I dag är medlemsavgiften 200 kr / 500 för familj. Denna avgift har varit oförändrad sedan föreningen bildades 2004. Nytt förslag, "barn ska erbjudas medlemskap utan avgift upp till 26 år" detta klubbades igenom av årsmötet.

Val av styrelse
I styrelsen är det oförändrat ordförandeskap, Inger Ahlbin fick mandat till 2010. Anette Björklund Bjärnum gick från suppleant till blev ordinarie ledamot. En suppleantpost är vakant.

Verksamheten för 2009
Det innevarande året betyder inga stora förändringar i verksamhetsinriktningen. Vi fortsätter att satsa på att sprida kunskap om Alfa-1 antitrypsinbrist i samhället, på att stärka den kroniskt sjuka patientens ställning i vården.

I mars genomförs den första konferensen för Lokalombud/Informatörer och i september planeras Alfa Infodag i Stockholm.

Vår målsättning är att ge ut två nummer av Alfa Bladet och att bli bättre på att sprida nyheter här på hemsidan.

Det är tack vare våra medlemmar som vi kan bedriva denna verksamhet och aktivt tillsammans påverka vad som händer för patienter med AAT-brist. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi uträtta och få större tyngd bakom våra prioriterade frågor. Vi hoppas att du tycker detta är viktigt och att du på ditt sätt medverkar till att föreningen växer.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan klubbades igenom och årsmötet avslutades i en positiv anda.

Inger Ahlbin, ordförande

Under Föreningsinformation i Navigationspanelen kan du läsa Protokoll från årsmötet, Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och möteshandlingar med budgetförslag och verksamhetsinriktning.