Kallelse till föreningens årsmöte 2021-05-19 kl. 18.30 – 21.30 har idag gått ut med epost till våra medlemmar. Till kallelsen har bifogats dagordning samt Zoom-länk. På grund av Covid blir det ett digitalt möte.